CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TÂN BÌNH

Địa chỉ: 9–15 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại:  (028)8652394 – (028)8643054
Email: titco@titco.com.vn
Website: www.titco.com.vn