Logo được xây dựng với hình ảnh 3 cánh chong chóng với trục quay vững chắc thể hiện sự phát triển bền bỉ và phát triển không ngừng. Đây cũng là hình ảnh thể hiện cho sự hoạt động đa ngành nghề của doanh nghiệp. Ngoài sự bền bỉ chong chóng còn có ý nghĩa gắn kết rất lớn, gắn kết từ nội lực với những lĩnh vực hoạt động, đội ngũ nhân lực, và ngoại lực là sự gắn kết giữa doanh nghiệp với khách hàng. Với thông điệp TITCO không ngừng phát triển để phục vụ khách hàng, và khách hàng sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của TITCO.

Ý nghĩa logo

Logo được xây dựng với hình ảnh 3 cánh chong chóng với trục quay vững chắc thể hiện sự phát triển bền bỉ và phát triển không ngừng. Đây cũng là hình ảnh thể hiện cho sự hoạt động đa ngành nghề của doanh nghiệp. Ngoài sự bền bỉ chong chóng còn có ý nghĩa gắn kết rất lớn, gắn kết từ nội lực với những lĩnh vực hoạt động, đội ngũ nhân lực, và ngoại lực là sự gắn kết giữa doanh nghiệp với khách hàng. Với thông điệp TITCO không ngừng phát triển để phục vụ khách hàng, và khách hàng sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của TITCO.

Tương quan hình nền
Ấn phẩm
SP ứng dụng