Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020 Chiều ngày 15/6, Công Đoàn và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình (Cty CP Titco) tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020.  Tham dự Hội nghị có ông Đinh Văn Cường, Chủ…

Details

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016

Ngày 20/04/2016, Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016, để tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty; tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu NLĐ năm 2015, tổng kết phong trào thi…

Details