Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

CTY CP SXKD HÀNG XK TB                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐHĐCĐ thường niên năm 2011                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   —–**—–                                                                  ———- oOo ———–      Số:______/NQ-ĐHĐCĐ11                                           …

TITCO PLAZA

Giới thiệu Vị trí Chi tiết Hình ảnh Liên hệ Công trình TITCO PLAZA nằm trên khu đất toạ lạc tại số 1014B Thoại Ngọc Hầu, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, có tứ cận như sau : Phía Đông Bắc giáp Công ty TNHH Kim Tân . Phía Tây Nam…

TITCO OFFICE BUILDING

Giới thiệu Vị trí Chi tiết Hình ảnh Liên hệ 1/ Công trình :     CAO ỐC VĂN PHÒNG 2/ Chủ đầu tư :    Công Ty Cổ Phần SXKD Hàng XK Tân Bình Nguồn vốn đầu từ: vay và khác. 3/ Địa điểm xây dựng :9->15, Lê Minh Xuân, Phường 7, quận Tân Bình, nhằm thửa…